Budoucnost potravin: zdravá a udržitelná

13. 10. 2021
Věděli jste, že každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravin? ️Budoucnost potravin bude hlavním tématem online kulatého stolu společnosti Tesco, který pořádá spolu s PEF MENDELU a dalšími partnery na téma plýtvání potravinami a zdravého a udržitelného stravování. Připojte se ve čtvrtek 21. října 13:00-15:30. S předstihem můžete zaslat i dotazy, které vás zajímají. Celou akcí vás provede Zuzana Hodková, redaktorka Seznam Zpráv.

A jaký bude program?

13:00

Úvodní slovo: Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika

13:15

Panel 1: Trendy plýtvání v době (post)covidové
  • doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.– Vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Mendelova univerzita v Brně Učíme se neplýtvat? Pozitivní změny chování domácností v oblasti plýtvání potravinami
  • Ing. Iveta Bošková, Ph.D., vedoucí odboru Agrární trh z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Měření a reportování potravinového odpadu v ČR
  • Bc. Pavel Kosorin, ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. Digitalizace a darování potravin potřebným jako každodenní realita nakupování – nové trendy spolupráce potravinových bank a maloobchodu

14:00

Panel 2: Jídlo vs. Příroda. Boj o planetu?
  • Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu Dopady plýtvání potravinami na změnu biodiverzity
  • Ing. Vlastislav Kotrč – ministerský rada, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí Představení Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a plánované dotační možnosti v rámci OPŽP 2021-2027 pro oblast předcházení vzniku potravinových odpadů
  • Mgr. Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo Darování jídla šetří klima

14:45

Panel 3: Zdravě a udržitelně z pohledu zákazníka
  • Ing. Ivana Procházková, ProVeg Česko Chutně, zdravě a udržitelně: spotřebitelské preference při výběru potravin se mění i v Česku
  • PhDr. Tamara Starnovská, odborná konzultantka systému nutriční péče, předsedkyně Sekce Výživy a nutriční péče, z.s. Zdravá výživa a zásady systémů nutriční péče
  • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Důvody plýtvání potravinami z hlediska koncového zákazníka

15:30

Konec Kulatý stůl je pořádán společností Tesco.

Více aktualit

Všechny aktuality