Become a Future leader with PPG!

6. 10. 2020
PEF MENDELU spolu s partnerem firmou PPG Industries Czech Rep. vyhlašuje nové kolo studentské grantové soutěže. Přihlášky do 30. 11. 2020!
Soutěžní období: 2020/2021 Návrhy posílejte do: 30. 11. 2020 Odevzdání vypracovaných projektů: 25. 4. 2020 Návrhy a dotazy posílejte na: Eva Šerá, eva.sera@mendelu.cz
Odměněny mohou být až tři nejlepší projekty! Členové vítězného týmu získají peněžitou odměnu až ve výši 40 000 Kč. Přečtěte si rozhovor s vítězkami minulého kola soutěže!

Vypsaná témata:

 1. Diversity leadership (how to manage gender diversity in PPG)
 2. PPG as a responsible company of the 21st century (focus on CSR, Sustainability in SSC Brno)
 3. Employee Engagement during pandemic (analysis of employee engagement in PPG and proposal of new ways how to engage people when working remotely)
Kdo se může zúčastnit? 2-3 členné týmy složené ze studentů PEF MENDELU

Jak se zapojit?

Vytvořte 2-3 členné týmy a pošlete návrh na kontaktní email do 30. 11. 2020. Návrh vypracujte podle této struktury:
 • Vybrané téma
 • Jména členů týmů, studijní obor
 • Motivace k zapojení do soutěže
 • Cíl projektu
 • Předpokládaný postup, jak chcete cíle dosáhnout
 • Očekávaný přínos
Rozsah: max. 2 strany Do soutěže bude vybráno 6 soutěžních týmů, které předloží nejlepší návrhy projektů. Vybraným týmům budou předány další instrukce pro realizaci projektu a přidělen konzultant pro metodické a realizační vedení.

Struktura finálního projektu:

 • přehled literatury (vč. korektní citace použitých zdrojů),
 • analýza aktuálního stavu firmy,
 • výzkum: výzkumné otázky, sběr dat (např. rozhovory, dotazníky), popis analýzy,
 • výsledky analýzy,
 • shrnutí (vyhodnocení) výsledků,
 • doporučení a návrhy na zlepšení: kritická místa, přínosy, rozpočet,
 • shrnutí celého projektu,
 • seznam použité literatury.
Rozsah a jazyk: min. 25 stran v angličtině. Finální projekty se budou prezentovat před panelem složeným ze zástupců PPG a PEF MENDELU (důraz na výsledky a návrhy na zlepšení). Délka prezentace: cca 15 minut.

Více aktualit

Všechny aktuality