Austrálie pomůže klimatickým migrantům z potápějícího se Tuvalu, říká Robert Stojanov pro ČT

22. 1. 2024

Austrálie se rozhodla pomoci obyvatelům potápějícího se Tuvalu v jejich specifické situaci. Toto korálové souostroví v Pacifiku je ohroženo zánikem kvůli stoupající hladině oceánu a extrémům počasí. Obyvatelé Tuvalu si hledají nový domov, ale nevzdávají se své státnosti a suverenity. Jak to dělají, a co to znamená pro geopolitiku regionu, vysvětluje v České televizi Robert Stojanov, odborník na klimatickou migraci z Ústavu informatiky.

Robert Stojanov z Ústavu informatiky PEF se zabývá migrací už řadu let. Celý rozhovor si najdete v reportáži na České televizi.

Celý rozhovor najdete na webu České televize

Přečtu si rozhovor

Co se v rozhovoru dozvíte?

  • Přijme Austrálie obyvatele Tuvalu jako klimatické uprchlíky?
  • Dohoda o přijetí obsahuje i bezpečnostní garance a je reakcí na růst čínského vlivu v Pacifiku.
  • Tuvalu digitalizuje své území a bude bojovat za jeho mezinárodní uznání.

Austrálie jako záchranný kruh

Oceánské souostroví Tuvalu, jeden z nejmenších států na světě, čelí postupnému ponoření do hlubin Pacifiku. Jednou z nejvýznamnějších zpráv spojených s touto  je, že Austrálie slíbila pomoct s adaptací proti zvyšování hladiny oceánu.

Odpověď na čínské vlivy

Smlouva zahrnuje bezpečnostní záruky a přináší výhody oběma stranám. Austrálie se totiž reaguje na čínské snahy prosazovat svůj vliv v oblasti Tichého oceánu. Robert Stojanov v této souvislosti uvedl, že krok ze strany Austrálie není velkorysý, ale strategický. Smlouva s Tuvalu totiž znemožňuje, aby ostrov spolupracoval s jiným státem, například s Čínou.

Podle informací z Canberry lze očekávat podobná partnerství s dalšími ostrovními státy. Uzavírání podobných dohod by posilovalo pacifickou regionální stabilitu a odolnost vůči vnějším tlakům. Státy, které tvoří jen korálové ostrovy, jako jsou Kiribati a Marshallovy ostrovy, jsou též ohroženy změnou klimatu a hledají pomoc. Austrálie se ale dosud vyhýbala závazkům, protože sama svou produkcí uhlíkových plynů přispívá změně klimatu.

Digitalizace jako naděje potápějícího se Tuvalu

Tuvalu se ovšem svého území ani své státnosti nevzdává. Namísto toho podniká kroky, které by mohly definovat budoucnost ostrovních národů v období klimatických změn. Snaží se zachovat svou existenci pomocí moderních technologií a digitalizace. Tuvalu postupně transformuje každý kousek svého území do digitální podoby. Virtuální reprezentace Tuvalu má nahradit skutečnou podobu ostrovního státu a nadále působit jako autonomní entita. Stát se v této digitální transformaci opírá o právní experty a aktivně bojuje na mezinárodním poli o uznání své digitální suverenity.

Všechny aktuality a PEF v médiích

Více aktualit

Všechny aktuality