Adam Šoukal

9. 10. 2020
Absolvent PEF MENDELU z roku 2010 Adam Šoukal se inspiroval v londýnské City a v roce 2013 spoluzaložil fintechovou firmu Investiční aukce, dnes Roger. Ta byla hned následujícího roku vyhlášena jako druhá nejnadějnější firma v ČR a v roce 2017 jmenována na EY podnikatele roku a Vodafone firmu roku. Firma Adama Šoukala Roger dokázala doposud za pět let své existence profinancovat více než 1,7 miliardy korun a každým rokem roste meziročně o více než sto procent. Její hlavní náplní je pomoc malým a středním podnikatelům, kteří se dostávají do problémů se svým cash flow, z důvodu dlouhodobé splatnosti faktur od velkých dodavatelů.

PEF MENDELU jste studoval v letech 2005–2010. Během této doby jste prošel zahraničními studijními pobyty, např. v USA, Španělsku a Nizozemí. Pracoval jste jako „buddy“ pro přijíždějící studenty. Čím Vás obohatil tento kontakt se zahraničím?

Rozhodně mi to rozšířilo obzory a znalosti. Kdybych se nenaučil na ERASMU španělsky, tak bych nikdy nemohl pracovat pro banku Santander v Londýně. Ta zkušenost mi ukázala, že zahraničí je dosažitelné. Kdybych nebyl na stáži, tak bych nepoznal, že se pracovně uplatním v zahraničí. Právě díky tomu, že jsem byl ve Španělsku, a pak na stáži v Bruselu a Amsterdamu, jsem pochopil, že lidé jsou všude úplně stejní a že to, co děláme tady, je hodně podobné postupům v zahraničí. Abych to shrnul, zahraniční zkušenost mi ukázala, že se není čeho bát a že můžu pracovat bez problémů i mimo Českou republiku.

Studium anglického programu na PEF MENDELU mi jednoznačně ukázalo, že se není čeho bát a že můžu bez problémů pracovat i mimo ČR. Bez zahraniční stáže nebo zahraniční zkušenosti by snad ani univerzity neměly vydat studentům diplom.

Na PEF MENDELU jste absolvoval anglický studijní program Economics and Management. V čem vidíte výhodu absolvování anglického programu pro české studenty?

Jednoznačnou výhodou jsou příležitosti vycestování během studia. Sám jsem se toho snažil využít co nejvíce. Studenti tak mohou získat zkušenost z cizojazyčného prostředí a naučí se komunikovat v angličtině. A to je dnes velmi důležité, i když nechcete pracovat přímo ve Velké Británii. Spousta nadnárodních firem v Německu, Holandsku nebo Španělsku má jako oficiální jazyk angličtinu. Žijeme v globálním světě a myslím si, že bez stáže nebo zahraniční zkušenosti by univerzity neměly ani vydat studentům diplom.

Profesně jste začal ve společnosti PwC. Co Vám dala zkušenost z velké auditorské firmy pro Váš vlastní byznys?

Já jsem začínal v PwC v business restructuring, což spadá pod oddělení corporate finance. Většina nově příchozích začíná v auditu. Corporate finance je vlastně to, co dělám dodnes, a dělal jsem i v Santander. Jednoznačně jsem získal best practices, naučil jsem se dělat věci správně.

Doporučil byste našim absolventům, než se dají do vlastního podnikání, aby začali svoji kariéru v nadnárodní společnosti podobného typu?

Rozhodně bych nikomu nedoporučoval začínat vlastní byznys bez toho, aniž by měl zkušenost v nějaké jiné firmě. Zejména z toho důvodu, že každý člověk chybuje, hlavně ze začátku kariéry. Chybami se člověk učí, ale dělat chyby je velmi drahé. Určitě je dobré začínat ve Velké čtyřce, Mackenzie nebo BCG. Ve vašem CV už vám to nikdo nevezme. Je to razítko kvality. Myslím si, že bych nikdy nemohl dělat v Santander, kdybych neprošel PwC.

Z PwC jste přešel do londýnské City, kde jste dva roky pracoval právě pro banku Santander. Co Vás přimělo toto prostředí opustit a jak těžké pro Vás toto rozhodnutí bylo?

Mým snem bylo vždy pracovat v New Yorku nebo Londýně. Pro mě to byly ty světy, kde se finance dělají správně. Praha je dobrý odrazový můstek, ale je strašně maličká, co se týče objemu transakcí. Pořád je několik let, možná dekád za Londýnem. To, jak se věci dělají v Praze a jak v Londýně, je velký rozdíl. Best practices, ze kterých jsem hodně těžil, jsou bez pochyby v Londýně.

Do rozjetí svého byznysu jsem musel investovat úplně všechno. Prodal jsem i svůj byt v Praze.

Byznys model Vaší firmy Roger spočívá v provozním financování malých a středních podniků, které musejí často několik měsíců čekat na peníze ze svých faktur. Byl jste na českém trhu v této oblasti průkopníkem?

Na českém trhu jsme průkopníkem, ale ve světovém měřítku jsme se hodně inspirovali britským Market Invoice. V té době jsem v Anglii žil a Market Invoice sledoval. Začali v roce 2009, a když jsem viděl, že jim ta služba opravdu funguje, tak jsem v roce 2013 dal výpověď a začal dělat to stejné v České republice. Produkt jsme trošku změnili a přizpůsobili našemu prostředí.

A kolik jste musel prvotně zainvestovat do rozjetí svého byznysu?

Musel jsem do toho investovat svůj bankovní bonus a prodal jsem i byt v Praze, takže jsem investoval úplně všechno.

Do jaké míry konkuruje Roger bankám? Nabízí banky podobný produkt, nebo jste se přesně trefil do mezery na trhu?

Roger bankám nekonkuruje, banky neumějí financovat malé a mikro podniky. Nejsme konkurenční produkt bankám, ale jsme komplementární. Spousta bank už nás má dokonce ve svém portfoliu a nabízí náš produkt svým klientům. Můžu jmenovat například nejnovější spolupráci s Equa bank. Sice se jejich produkt tváří jako Equa, ale ve skutečnosti to je Roger. Tímto směrem se chceme ubírat i dále. Budoucnost vidím v integraci fintechu a klasických bank a vytváření synergií.

Menší a střední podniky jsou páteří české ekonomiky, a tak se paradoxně velmi často dostávají do problémů s dlouhou splatností. Banky jim neumí půjčovat, a proto je pro ně velice těžké překlenout období, kdy čekají na svoje peníze.

Je pro nějaké odvětví malých a středních podniků typické, že se pravidelně dostávají do uvedených potíží s fakturami s dlouhou splatností? Mohl byste tato odvětví uvést?

Jsou to  především menší a střední podniky, které jsou páteří české ekonomiky. Ty se paradoxně velmi často dostávají do problémů s dlouhou splatností. Důvodem je to, že jsou podfinancované. SME (Small and Medium Enterprises – pozn. red.) tvoří čtyřicet procent HDP této země, ale dostávají z celkového bankovního koláče korporátního financování mnohem méně. Banky jim zkrátka neumí půjčovat, proto je pro ně velice těžké překlenout období, kdy čekají na svoje peníze. Ten systém, který praktikujeme my, je odlišný. Jedná se o nedluhové financování. Přijde nám elegantní SME nepůjčovat, protože oni sami často nemají historii nebo je to startup, dynamická firma. Půjčovat SME podle jejich historie je podle nás naivní byznys. Naopak investovat do SME a pomáhat jim s likviditou podle toho, jaké mají zrovna zakázky a jak se jim zrovna teď daří, nám dává smysl. Typicky jsou to odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako služby, technologické firmy, marketingové agentury. Všechny firmy, které mají drahé vstupy a musí dlouho čekat na peníze. Často financujeme i logistické firmy, dodavatele do řetězců a internetových obchodů.

Na jaké částky jsou tyto faktury obvykle vystaveny?

Průměrná velikost financované faktury je 250 000 Kč.

Jaký objem financí dokázala Vaše firma od svého založení v roce 2013 profinancovat?

Myslím, že nyní jsme dosáhli zhruba 1,7 miliardy Kč. A aktuální měsíc, listopad 2018, byl nejúspěšnějším v historii naší firmy. Poprvé jsme za jeden měsíc profinancovali faktury v celkové hodnotě 100 000 000 Kč.

Prozradíte výši Vašeho zisku? A jaký objem Vašeho zisku opět reinvestujete do Vašeho byznysu?

Zisky žádné nemáme, vše reinvestujeme zpět do našeho byznysu.

Kolik investorů má zájem dražit Vámi nabízené faktury? Jsou mezi nimi i soukromé osoby?

Aktuálně máme na platformě kolem tisíce investorů. Devadesát procent z nich jsou soukromé osoby, většinou ze sektoru private banking. Jsou to bohatí lidé, kteří již mají své zavedené firmy, nebo svůj byznys už prodali.

Jak se dostáváte k údajům, které potřebujete ověřit? Do jaké výše máte faktury pojištěny?

Faktury ověřujeme elektronicky. My se specializujeme na financování faktur v elektronických formátech. Nejvíce děláme EDI a tím pádem je nemusíme ověřovat, protože ta faktura je ověřená a potvrzená jejím odběratelem. Faktury pojišťujeme do sedmdesáti pěti procent, což je přesně ta částka, kterou financujeme, takže pojištění se nám kryje s expozicí investorů.

Ostatní firmy si stále myslí, že P2P financování se prodává online. Ono to tak přitom vůbec není. Vy se musíte integrovat do bodů a uzlů, které firmy využívají, a nabídnout jim vaše řešení, když ještě ani neví, že potřebu financování mají. Jakmile si to uvědomí, je už pozdě.

Jak velkou výhodu pro Váš byznys s ohledem na konkurenci Vám přináší elektronická výměna dat a napojení do účetních systémů, kterou jako jediní na trhu v oblasti P2P platforem využíváte?

To je rozhodující faktor, proč jsme uspěli oproti všem ostatním. Ostatní firmy si stále myslí, že P2P financování se prodává online. Ono to tak přitom vůbec není. Vy se musíte integrovat do bodů a uzlů, které firmy využívají, a nabídnout jim vaše řešení, když ještě ani neví, že potřebu financování mají. Jakmile si to uvědomí, je už pozdě.

Kam dál chcete Roger posunout? Jaké máte další záměry?

Chceme se rozšířit do Evropy. Chceme se stát partnerem pro velké banky a chceme, aby Roger byl způsob platby. Převod z účtu na účet, tak se faktury budou platit Rogerem během tří dnů.

Kterou znalost, zkušenost, dovednost získanou v době studia na PEF MENDELU jste ve své praxi nejvíce využil?

Jednoznačně jazykovou vybavenost. Myslím si, že PEF MENDELU má také dobré matematické předměty. Typicky předměty jako ekonometrie, statistika a matematiky, kterými jsem prošel, mi přišly na poměrně dobré úrovni ve srovnání s tím, co nás učili jinde v zahraničí.

Našli by v rámci Vašeho byznysu uplatnění i studenti nebo absolventi PEF MENDELU? Jste jako firma například otevřeni stážím nebo praxi našich studentů?

Samozřejmě, se studenty pracujeme. Jsme mladá, rozvíjející se firma, studenti tu budou vždy vítáni. Jsme otevřeni stážím a praxí děláme spoustu. Máme tu dokonce i studenty a absolventy z PEF MENDELU. Na marketingovém oddělení například pracuje současný student PEF MENDELU, absolventy nejen z MENDELU potom máme téměř všude ve firmě.

Více aktualit

Všechny aktuality