Děkanské volno 18. 10.

3. 10. 2022

V souvislosti s konáním setkání akademické obce Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno pro studenty PEF MENDELU dne 18. října 2022 od 16:30 hod. Zároveň zveme všechny studenty i pracovníky fakulty k účasti na tomto setkání.

Více aktualit

Všechny aktuality