Program zasedání Vědecké rady PEF dne 29. 3. 2023

 1. Informace ke kontrole z NAÚ
 2. Změna garanta doktorských studijních programů Ekonomika a management, Economics and Management
 3. Změna členů oborové rady doktorských studijních programů Ekonomika a management, Economics and Management
 4. Různé
  • předběžné projednání návrhu na ustavení habilitační komise uchazeče Mgr. et Mgr. Roberta Stojanova, Ph.D.
  • schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky

Další zasedání Vědecké rady PEF MENDELU se bude konat 22. 6. 2023 v 10 hodin.

Změna garanta doktorských studijních programů Ekonomika a management, Economics and Management

Návrh členů oborové rady doktorských studijních programů Ekonomika a management, Economics and management a programu Economics and Management se studijním oborem Business Economics and Management

Návrh na ustavení habilitační komise uchazeče Mgr. et Mgr. Roberta Stojanova, Ph.D.

Předseda

 • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., Mendelova univerzita v Brně, CERGE-EI

Členové

 • prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. – Mendelova univerzita (lubor.lacina@mendelu.cz)
 • prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. – Ostravská univerzita (tadeusz.siwek@osu.cz)
 • prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. – Masarykova univerzita (osvald.vasicek@econ.muni.cz)
 • doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. – Fakulta managementu VŠE (mojmir.sabolovic@vse.cz)

Členové komisí pro státní závěrečné zkoušky