V rámci mobility přes bilaterální smlouvy mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže do mimoevropských zemí (resp. zemí, které nejsou programovými zeměmi Erasmus+).

Seznam aktuálních bilaterálních dohod uzavřených s univerzitou naleznete ZDE.

Preferované školy pro PEF MENDELU jsou:

UniverzitaZemě
University of Elbasan „Aleksander Xhuvani“Albania
Kazguu University JSCKazakhstan
University of International BusinessKazakhstan
Dongguan University of TechnologyChina
Oregon State UniversityUSA
University of Asia and the PacificPhilippines

Podrobné informace o programu a jeho administraci naleznete na webových stránkách OMVI rektorátu, které je za administraci programu zodpovědné.

Základní podmínky

 1. Délka pobytu: min. 3 měsíce, max. 12 měsíců.
 2. Výše poskytnutého grantu 20 000 Kč na měsíc (30 dní).
 3. Odstudovat nejméně 3 odborné předměty. Ph.D. studenti: odstudovat nejméně 1 odborný předmět a doložit potvrzení práce na dizertaci.
 1. Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského, nebo doktorského studijního programu na PEF MENDELU – prezenční či kombinované formy studia.
 2. Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy (realizovány na úrovni fakulty).

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku za zahraniční oddělení PEF MENDELU včetně povinných příloh:

 • Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy (originál).
 • Learning Agreement Proposal – předběžný výběr předmětů na dané univerzitě.
 • Doklad o znalosti jazyka – dodáním certifikátu získává student body navíc (na PEF MENDELU probíhá jazykové testování všech přihlášených studentů).

Kritéria výběru studentů PEF MENDELU

 1. Studijní průměr (30 %).
 2. Relevantnost výběru předmětů (30 %).
 3. Jazykový test (30 %).
 4. Jazykový certifikát (5 %).
 5. Buddy system a jiné (5 %).

Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF MENDELU nezbytnou součástí výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek (zkouška ale nesmí být starší než 3 roky).

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zveřejněny výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu.

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení VŘ, pořádá OMVI rektorátu.
 • Dokumenty vyžadované zahraniční univerzitou – zodpovědnost studenta.
 • Learning Agreement – vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení PEF MENDELU smlouvu o předmětech (s originálním podpisem studenta), které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce semestru) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude zadán pobyt do UIS.
 • CZK účet – mít zadané české číslo bankovního účtu v UIS (Portál studenta – Bankovní spojení pro studijní výjezd)
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS (E-agenda – Zahraniční cesty). Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu – Studijní pobyt, data mobility jsou včetně cesty. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Po schválení v UISu referentkou je třeba pomocí platební brány zaplatit (Portál Studenta/ Financování studia; více info na stránkách OMVI).
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu.
 • Finanční dohoda – domluvit se na podpisu na OMVI rektorátu až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Changes to Learning Agreement – pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu (nahrát do Checklistů).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení PEF MENDELU ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!
 • Transcript of Records – předložit potvrzení originál o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení PEF MENDELU.
 • Confirmation of Study Period – předložit potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu na OMVI rektorátu.
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Learning Agreement a Transcript of Records).

Pokud se student rozhodne studijní pobyt zrušit, musí si podat žádost přes Kontaktní centrum v UISu a uvést důvod (e-agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 102_O: Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility)

Kontakty