Souhrn minimálních požadavků:

 1. Tvůrčí činnost
  • minimálně dvě publikace v časopise indexovaném v databázi Scopus, kde je student alespoň u jednoho z nich první autor (vydáno nebo typicky doloženo přiděleným DOI) a dvě prezentace tvůrčích výsledků na konferenci (doloženo programem, certifikátem, sborníkem) před podáním žádosti o obhajobu disertační práce
 2. Vědecká spolupráce, zapojení do mezinárodního výzkumu/týmu, absolvování stáží
  • minimálně měsíční stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti s vazbou na téma disertační práce, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, případně jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, jako je aktivní zapojení zahraničních výzkumníků do přípravy studenta ve formě konzultanta disertační práce, aktivní účasti studenta na seminářích a aktivitách příslušného zahraničního pracoviště (univerzita, výzkumný institut), kdy tato jiná forma spolupráce musí být doložena prohlášením zahraničních výzkumníků (Slovensko přitom není považováno za zahraničí)
 3. Další studijní povinnosti
  • studenti prezenční formy studia absolvují pedagogickou přípravu a podílí se na výuce především formou cvičení a seminářů
  • studenti kombinované formy studia realizují přednášku na téma související s tématem disertační práce